Državni funkcioneri i zaposleni u privatnom sektoru, koji ostvaruju primanja po više osnova u godišnjem iznosu preko 55 hiljada EUR više neće imati pravo povraćaja novca za uplaćene doprinose preko tog iznosa, i tako dodatno zarade još nekoliko hiljada.

Vijesti pišu da se to navodi u predlogu izmjena Zakona o obaveznim doprinosima socijalnog osiguranja koje je predložila Vlada i uputila Skupštini.

Granica za lična primanja do koje se plaćaju doprinosi sada iznosi oko 55 hiljada EUR godišnjih primanja, a za sve doprinose koji se obračunaju preko toga korisnik tog primanja ima pravo da traži povraćaj.

Ovaj granični iznos se određuje aktom Ministarstva finansija iz jedne za sljedeću godinu, na osnovu povećanje prosječne zarade prema podacima Uprave za statistiku Monstat.

To pravo ranije su koristili brojni državni funkcioneri i ostvarivali dodatne prihode i od preko deset hiljada EUR. Vijesti pišu da su to koristili bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, bivši vrhovni tužilac Ivica Stanković, guverner Centralne banke Radoje Žugić, viceguverner Nikola Fabris, kao i bivša direktorica Plantaža Verica Maraš.

Izmjenama se obračun doprinosa za poljoprivrednike unosi u zakon, a do sada je bio određen uredbom, što ovoj grupi osiguranika daje veću pravnu sigurnost.

Predviđeno je i da se doprinosi ne plaćaju na iznos naknade za novorođeno dijete, kao i na zaradu fizičkog lica koje ostvari dohodak po osnovu ličnih primanja ili samostalne djelatnosti od poslodavca koji nije registrovan u Crnoj Gori, na osnovu stečenog statusa digitalnog nomada u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje boravak i rad stranaca.

Predlog zakona predviđa i da su obveznici, koji nijesu obračunali i uplatili doprinose za socijalna osiguranja, iz ranijeg perioda, koja se isplaćuju po okončanju postupka mirnog rješavanja radnih sporova, prema odluci suda, odnosno sudskog poravnanja u skladu sa zakonom, dužni da doprinose za ta primanja obračunaju i uplate prilikom isplate tih primanja, po stopi koja je važila na dan kada je to primanje trebalo da bude uplaćeno.

Izvor: Mina