Na sajtu Službenog lista danas je, sa datumom od petka 3. novembra, objavljen broj u kojem se nalazi odluka Ustavnog suda o ukidanju odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Odluka Ustavnog suda stupila je na snagu u subotu 4. novembra, tako da više ne važi odredba po kojoj su žene mogle da idu u penziju sa 64 godine starosti i muškarci sa 66 godina ako su imali minimum po 15 godina staža.

Ustavni sud je odluku donio navodeći da su ovakvom normom diskriminisani muškarci. Inicijativu za ocjenu ustavnosti podnio je Sudski savjet na predlog Udruženja sudija, jer sutkinjama sa 64 godine i sudijama sa 66 godina prestaje ta funkcija.

Sada je jedini uslov za penziju svim građanima punih 40 godina staža osiguranja, dok ne bude donesene nove izmjene zakona.

Ustavni sud je odlukom naredio Vladi da u roku od 30 dana donese novi tekst zakona, koji mora biti u skladu sa ocjenom Suda da žene ne smiju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce.

Tim novim predlogom Vlada bi mogla da vrati rješenje da se u penziju ide i sa minimum 15 godina staža, ali da muškarci i žene budu ravnopravni po broju potrebnih godina života ili da navede drugačije obrazloženje zašto žene treba imati privilegovaniji status.

Unija slobodnih sindikata poslala je predloge Vladi i Skupštini da u izmjeni zakona budu definisano da i žene i muškarci mogu ići u penziju sa minimum 15 godina staža i 64 godine starosti.

USS je zatražio i da se pokrene postupak smjene sudija Ustavnog suda jer nisu poštovali Zakon o Ustavnom sudu da organizuju javnu raspravu o ovom pitanju, nisu obavjestili Skupštinu da sutkinja Draga Đuranović stiče uslov za starosnu penziju i prestanak sudijske funkcije u decembru, kao i zbog toga što je sutkinja Đuranović glasala za ukidanje iako je bila u direktnom konfliktu interesa jer sada kada je ukinut član Zakona ne mora u penziju i ostaje na toj funkciji.