Da li vam se ikada desilo da uživate u prirodi i opuštate se uz zvukove koji dopiru iz nje, a onda najednom vaše blagostanje biva prekinuto bukom koja stiže od vozila sa puta u blizini ili aviona koji prelijeće iznad vas? Opšte je poznato da buka ne godi ljudima, ali ni životinjama. Ona nas čini nervoznijim, smanjuje nam koncentraciju i pogoršava nam raspoloženje. Da li, međutim, zvukovi iz prirode djeluju pozitivno na nas po svakom od ovih kriterijuma?

Grupa istraživača sa tri prestižna američka univerziteta nedavno je testirala ovu tezu. Oni su, naime, analizirali 18 studija koje se bave uticajem zvukova iz prirode na ljudsko zdravlje, a rezultate svog istraživanja objavili su u žurnalu Proceedings of the National Academy of Sciences. Njihov zaključak glasi da slušanje zvukova iz prirode ima mnoge pozitivne efekte na zdravlje ljudi, uključujući i smanjenje stresa i bola, i poboljšanje kognitivnih performansi i raspoloženja.
Istraživači su otkrili da zvukovi koje prave ljudi, mašine i druge stvari koje je izumjelo čovječanstvo, pomjeraju naš fokus sa okruženja na nas same, što može izazvati stres, dok zvukovi iz prirode rade upravo suprotno. U svom radu, oni su napomenuli da zvuk ptica čini da se osjećamo spokojno, dok nam zvuk vode pomaže da budemo koncentrisaniji.
A šta ako živimo u gradu i nismo u prilici da se često opuštamo u prirodi? Jedan od zaključka ove studije je da zvuci prirode pozitivno utiču na nas i kada se miješaju sa gradskom bukom, ali ne u jednakoj mjeri kao kada samo njih čujemo. To znači da je preporučljivo da preslušavamo svoju plejlistu za zvucima okeana, cvrkutanja ptica ili vjetra čak i kada se, na primjer, vozimo gradskim prevozom.
Izvor: CdM