Maturanti ne odustaju od ukidanja matruskog ispita

Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 8.491 upisnih mjesta. (Osnovnu školu završava oko 7.000 učenika.), saopšteno je danas iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

U saopštenju se dodaje da je u gimnazijama 2.324 upisnih mjesta, na obrazovnim programima u četvorogodišnjem trajanju broj upisnih mjesta je 4.284, na programima u trogodišnjem trajanju 2.324 mjesta i na programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti je 119 mjesta.
“Za učenike koji se obrazuju na albanskom jeziku broj mjesta u konkursu je 358 i to u Ulcinju 196, u Tuzima 112 i Plavu 28”, piše u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.
Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.
Prijava na Konkurs podnosi se 28, 29. i 30. juna 2021. godine (od 0 do 24 časa) i 1. jula 2021. godine (do 15 časova).
Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me.
Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.
U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi.
Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.
Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 5. jula 2021. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.
Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).
Propisi koji se odnose na upis učenika u prvi razred stručnih škola i gimnazija su isti kao i prethodnih godina.
Upis učenika u I razred gimnazije vrši se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2021/2022. godinu.
Upis u gimnaziju se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma: opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole; uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja; uspjeha iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika, Matematike i nastavnih predmeta značajnih za sticanje obrazovanja u posljednjem ciklusu osnovne škole kao i rezultata sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenog priznanja.
Za upis u specijalistička odjeljenja gimnazije propisani su dodatni uslovi.
U odjeljenja specijalističke gimnazije – matematičke, potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz Matematike ostvari ocjenu odličan.
U specijalističko odjeljenje filološke gimnazije može se upisati učenik koji je na na eksternoj provjeri znanja iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika i književnosti ostvari ocjenu odličan i iz stranog jezika, kao nastavnog predmeta koji je izabrao, ostvari ocjenu odličan.
Za upis u gimnaziju u kojoj se nastava izvodi na stranom jeziku kandidat u posljednjem ciklusu osnovne škole treba da ima ocjenu odličan iz stranog jezika na kojem se izvodi nastava.
Kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – sportske, potrebno je da je kandidat ostvojio medalju na nacionalnom sportskom takmičenju; nastupao za nacionalnu reprezentaciju, u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara;član kluba koji se takmiči u nacionalnom šampionatu u sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara;osvojio medalju na nacionalnom školskom takmičenju ili da je član školskog društva koji se takmiči na nacionalnom školskom takmičenju.
Pripadnik romske i egipćanske populacije ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.
Upis učenika u I razred stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2021/2022. godinu.
Upis učenika u prvi razred trogodišnje, odnosno četvorogodišnje stručne škole vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole; uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja; uspjeha iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja i rezultata sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodjele priznanja.
Pripadnik romske i egipćanske populacije, ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.
Za učenike škola iz oblasti umjetnosti predviđena je provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti.