porez

U zakonom propisanom roku do 31. marta 2021. godine 24.869 poreskih obveznika podnijelo je prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020.godine, saopšteno je iz Uprave prihoda Crne Gore.

Prema njihovim riječima, rast broja evidentiranih prijava poreza na dobit pravnih lica iz godine u godinu ukazuje na kontinuirano širenje poreske osnovice zbog čega Uprava prihoda očekuje da će postepenim poboljšanjem epidemiološke situacije i oporavkom privrede, fiskalni potencijal korporativnog sektora u Crnoj Gori biti u što većoj mjeri valorizovan.
“Treba naglasiti da je prošle godine u okviru roka produženog za 15 dana ovu zakonsku obavezu ispunio 24.321 poreski obveznik (548 obveznik manje nego ove godine). Pored prijava poreza na dobit pravnih lica, u sistemu Poreske uprave u zakonskom roku evidentirano je i 26.126 finansijskih iskaza za 2020. godinu, što je za 216 iskaza više nego što je bilo evidentirano u produženom roku do 15. aprila 2020. godine”, navode u saopštenju.
Prema njihovim riječima, kada je u pitanju naplata poreza na dobit pravnih lica, ista je u prvom kvartalu 2021. godine iznosila 44.409.195,08 eura, što je za preko 2 miliona eura iznad ostvarenja iz 2020. godine.
“Rast broja uloženih poreskih prijava i finansijskih iskaza, kao i naplate poreza na dobit, u odnosu na prošlu godinu, predstavlja indikator visokog stepena poreske discipline poreskih obveznika koji, uprkos uslovima pandemije zarazne bolesti Covid-19 i ekonomske krize uzrokovane istom, u najvećoj mjeri poštuju poreske propise, ali i potvrdu napora poreskih službenika da obezbijede punu funkcionalnost informacionog sistema i servisa za elektronsko podnošenje prijava i pruže potrebnu tehničku i pravnu podršku poreskim obveznicima”, zaključuju iz Uprave prihoda.