Na inicijativu Savjeta Evrope, a u saradnji sa Evropskom komisijom, Evropski dan jezika se proslavlja 26. septembra svake godine od 2001. godine, od kada se u zemljama širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj promociju jezičke različitosti i važnost učenja jezika.

Budući da je jezička raznolikost ključna za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg društva, škola se trudi promoviše višejezičnost.

S toga, učenici osnovne škole ,,Ivan Vušović” su uz pomoć profesora jezika i ove godine pripremili bogat program kojim su obilježili ovaj dan, te promivisali kulturnu i jezičku raznolikost u Evropi.
Jučerašnjoj priredbi, pored profesora jezika, prisustvovali su i pedagoškinja škole, kao i nastavnik Likovne kulture, prof. Saša Đikanović.
Učenici su recitovali, pjevali i glumjeli na CSBH jeziku, ruskom, engleskom i njemačkom jeziku.