Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu socijalnih naknada za april 2017. godine u iznosu od 9.318.522,94 eura. Isplata socijalnih naknada počeće u srijeda, 17. maja, prenosi RTCG.

Kako je saopšteno iz Ministarsta, za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 217.254,92 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 305.496,96 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 6.343,96 eura.
Za dječji dodatak izdvojeno je 252.841,84 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) izdvojeno 740.424,22 eura.
Po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je za pravo na MO 1.442,57 eura, dok je za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno 17.047,27 eura. Za putne troškove invalidnih lica izdvojeno je 112.371,30 eura.
Za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.331.601,73 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.087.049,46 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 285.201,02 eura.
Naknada roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI 378.369,68 eura.
Za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno je 150.155,61 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 128.462,06 eura.
Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 16.775,44 eura, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 43.050,68 eura.
Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece 4.244.634,22 eura.