ljekari

Generalni sekretar CESI-ja, Claus Heger, poručio je da sindikati treba da imaju snažna prava, piše Portal Analitika.

„Pravo na štrajk i pravo na udruživanje su propisani nacionalnim propisima. Naročito značajni dokumenti u ovom kontekstu su Ustav, relevantni zakoni i propisi, Evropska socijalna povelja, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Pakt o civilnim i građanskim pravima, Konvencija Međunarodne organizacije rada i Povelja zajednice“, pojasnio je Heger.

On je kazao da svaka mjera koja isključuje određeni sindikat ili struku nije u skladu sa Ustavom.

„Naglašavam važnost pregovora i razgovora sa raznim profesijama. Možemo da pokušamo da isključimo određene struke iz procesa kolektivnog pregovaranja, iz prava udruživanja i formiranja sindikata. Ali ako de facto, vlast ima uticaja, onda je bolje razgovarati sa predstavnicima tih struka“, rekao je Heger.

Predsjednik Sindikata doktora medicine Republike Srpske, Miodrag Femić, kazao je da se ljekari na području jugoistočne Evrope bore sa sličnim problemima, ocjenjujući da je podrška EU od izuzetnog značaja u borbi za njihova prava.

„U Republici Srpskoj postoji klasičan mobing u smislu rada strukovinih sindikata. Ukinuta su naša ljudska prava na socijalni dijalog sa onima koji treba da vode socijalni dijalog, prvenstveno mislim na Ministarsvo rada. Dolazi do monologa i animoziteta prema ljekarima“, saopštio je Femić.

On je rekao da ljekari tog sindikata žele mogućnost pregovaranja i potpisivanja kolektivnog ugovora, kao i podršku kako bi mogli to i ostvariti.

„Tražimo ono što nam po zakonu pripada, kao i po zakonu EU, a to je jedan socijalni dijalog, da se izborimo za svoju struku, da u svojoj struci možemo da radimo svoj posao na isti način kao i svi ljekari u EU“, poručio je Femić.

Prema njegovim riječima, ljekari nisu uvaženi za pitanja koja ih se tiču i svakodnevno, kako je rekao, trpe nevjerovatne pritiske.

„Zanimljivo je da je na području Jugoistočne Evrope ta slika skoro svuda identična i uočava se jedna problematika. Najbitnije nam je da je i EU uvidjela tu problematiku i u tom pravcu ćemo nastojati da se izborimo za svoja prava“, kazao je Femić.

Predsjednik sindikata farmaceuta i ljekara Srbije, Rade Panić, rekao je da se mora znati ko odlučuje o zdravstvu.

„Nosioci posla su ljekari. Ako bi deset odsto ljekara stalo sa radom u bilo kojoj zemlji, onemogućilo bi se cijelo zdravstvo. To bi značilo da se krše osnovna prava garantovana Ustavom, a to je da se ne može garantovati dvadesetčetvoročasovna njega“, istakao je Panić.

On je kazao da se zakoni, iako dobro napisani, ne primjenjuju i da su ljekari, kako je rekao, stavljeni u drugi plan.