Milutin Simović

Predsjednik Opštine Nikšić mr Milutin Simović, učestvovao je na online sastanku, koji je organizovao predsjednik Vlade Crne Gore g-din Zdravko Krivokapić, a povodom aktuelne epidemiološke situacije u Crnoj Gori.

Kako navode iz lokalne uprave, zbog dužine trajanja i načina organizacije sastanka, Simović nije bio u prilici saopštiti svoje stavove, pa to čini ovim putem:
,,Kao predsjednik Opštine Nikšić, generalno podržavam sve mjere koje doprinose da se epidemija stavi pod kontrolu. Svoj doprinos sam davao i tokom predsjedavanja NKT-om, koji je kroz 81 održanu sjednicu iskazao visok stepen odgovornosti prema zdravlju građana Crne Gore, koje je uvijek bilo prioritet svih prioriteta.
Imajući u vidu svoj prethodni angažman, smatrao sam da treba da se uzdržim od polemisanja sa mjerama koje donosi Savjet po sopstvenom ubjeđenju i na temelju aktuelne epidemiološke situacije, koja je, po mišljenju stručnjaka, alarmantna, već sam ih se dosljedno pridržavao kao odgovorni građanin ove države.
Mislim da u ovom trenutku moramo svi zajedno postaviti brojna pitanja:
da li se kasni sa imunizacijom,
da li će se dovoljan broj ljudi prijaviti za imunizaciju,
da li su građani dovoljno edukovani i motivisani da pristupe procesu vakcinacije da bi se postigla kritična masa imunizovanih i život vratio u normalu.
Građani Nikšića i Crne Gore očekuju odgovore na ova pitanja.
Moj zadatak je da primarno zastupam interese građana Opštine Nikšić u kome se epidemija ponovo zahuktava.
Ono na šta kao predsjednik Opštine Nikšić ne mogu uticati jeste da je grad zatvoren, a granice u bliskom okruženju širom otvorene. Zbog toga pitam: zašto stranci mogu da uđu u grad kada god hoće, da iz njega izađu kada god hoće, da pođu do drugog crnogorskog „zatvorenog“ grada, dok Nikšićani tu mogućnost nemaju? Ima se utisak da su stranci povlašteni u odnosu na domicilno stanovništvo, što može biti uzrok nezadovoljstva građana Nikšića i obeshrabriti ih u pridržavanju mjera.
Ne mogu uticati ni na gužve u bolnici uz nepoštovanje distance koje su objektivna realnost.
Vrlo smo zabrinuti zbog činjenice da su kapaciteti Specijalne bolnice za plućne bolesti Brezovik skoro popunjeni, od 60 kreveta, 52 su popunjena, a u nikšićkoj Opštoj bolnici od 115 – 105.
Ne mogu uticati ni na statistički beznačajan broj vakcinisanih građana Nikšića, što ukazuje na to da će patnja ekonomije biti dugotrajna i iscrpljujuća.
Ono na šta kao predsjednik opštine mogu da utičem i imam obavezu, radim svakoga dana sa opštinskim komunalnim službama, i nastaviću nesmanjenim intenzitetom na korist svih građana Nikšića.
I ovom prilikom pozivam sve građane na zajedništvo u borbi sa ovom pošasti, koja ne bira ni političku pripadnost, ni vjeru, ni naciju. Ugroženi smo svi. I zdravstveno i ekonomski.
Pandemiju možemo pobijediti samo zajedno”.
Izvor. RTVNK