sigurna ženska kuča, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

“Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, podsjećamo javnost da i pored brojnih kampanja za podizanje svijesti, i pored svih usvojenih međunarodnih standarda, i pored unapređenih zakona i mjera, žene u Crnoj Gori su izložene različitim oblicima nasilja”, kaže se u saopštenju Sigurne ženske kuće.

U vrijeme pandemije COVID 19 Sigurna ženska kuća bilježi porast broja prijavljenih slučajeva nasilja za 25% u odnosu na prethodnu godinu, a naše sklonište od početka godine je bilo siguran dom za 74 osobe (žena i njihove djece).
“Prošle nedelje policajac je ubio ženu koristeći službeno oružje. Žena je ubijena od strane onoga ko treba da sprovodi zakone i štiti druge. Naše iskustvo pokazuje da se žene čiji su nasilnici zaposleni u policiji, sudu ili nekoj drugoj instituciji sistema teže odlučuju da prijave nasilje. Njihov strah je mnogo veći. One vjeruju da njihova prijava neće biti procesuirana. Ove žene ostaju u nasilju jer se vjerodostojnost njihovih priča i iskustva dovodi u pitanje. Nerijetko, one dožive da se sistem obruši na njih, a ne na nasilnike.
Zahtijevamo od svih institucijada sprovode zakone, da pravovremeno i odgovorno reaguju, da zaštite žrtve i kazne počinioce, bez obzira na odluku žene da odustane od prijave nasilja. Naša praksa pokazuje da žene nisu bezbjedne ni kada prijave nasilje, nisu bezbjedne ni u prostorijama suda, nisu bezbjedne ni nakon donesene presude. Iskustvo naših klijentkinja govori da su u čekaonici suda izložene vrijeđanju i zastrašivanju, pa čak i ozbiljnom fizičkom nasilju od strane nasilnika”, kazali su.
Oni dodaju da blaga kaznena politika nasilnike ohrabruje, te isti nerijetko dođu i do kapije skloništa kako bi nastavili sa zastrašivanjem i kontrolom.
“Napominjemo da je GREVIO komitet u svom izvještaju naglasio da crnogorske državne vlasti treba da osiguraju punu primjenu disciplinskih mjera, kao i prekršajnih i krivičnih djela u vezi sa slučajevima nesavjesnog ponašanja ili propusta državnih službenika da preduzmu odgovarajuće mjere u vezi sa slučajevima nasilja u porodici, s ciljem da se okonča nekažnjivost službenika koji ne izvršavaju svoje dužnosti”, ističu.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad žena Sgurna ženska kuća šalje poruku javnosti da njihova borba protiv nasilja nad ženama traje 365 dana u godini, i da će trajati sve dok se u crnogorskom društvu nasilje ne iskorijeni.
Pozivamo sve žene koje žive u nasilju da nam se obrate za POMOĆ i PODRŠKU na broj telefona 069 013 321″, saopštili su.