put oko slanog

Građanska peticija za sanaciju i nasipanje puta oko Slanog jezera upućena je danas predsjedniku opštine Nikšić Milutinu Simoviću. Peticiju je pokrenuo Servis za zaštitu voda, neformalna grupa građana koja okuplja predstavnike nevladinih organizacija, sportske ribolovce i ljubitelje prirode.

Slano jezero sa okolinom predstavlja izuzetan lokalitet čije skrivene čari imaju ogroman eko-turistički kapacitet. Slano jezero je jedno od staništa ptica-selica u Crnoj Gori i uz Skadrasko jezero, Solanu i Tivatska solila sa svojom okolinom ima veliki ornitološki značaj. Posmatranje ptica je sve popularniji vid turizma u svijetu.
“Očekujemo da će opštinske službe zadužene za saobraćajne poslove odgovoriti pozitivno na ovaj zahtjev i na taj način doprinijeti stvaranju boljih i sigurnijih uslova za obilazak jezera, kao i većoj valorizaciji ovog nikšićkog izletišta. Sve to može da bude dobra polazna osnova za bolju eko-turističku ponudu grada. Ljepote jezera sve više prepoznaju strani turisti, koji ga i prvo ugledaju kada se pojave na prevoju Trubjela i počnu se spuštati ka Nikšiću. Ujedno, u svojim turističkim turama, često borave i kampuju na njegovim obalama. Međutim, makadamski put oko Slanog jezera nije u dobrom stanju jer se obnova i nasipanje nijesu radili duži niz godina. Na više mjesta je podloga oštećena usljed spiranja zbog jakih padavina. Takođe, na pojedinim lokacijama potrebno je sanirati put zbog odrona i manjih klizišta. Zapušteno stanje je posebno evidentno sa južne strane jezera kada se krene od skretanja u tzv. široku ulicu”, kazali su iz Servisa za zaštitu voda.
Dodaju da, sve ovo čini putovanje oko jezera dugom, a na pojedinim mjestima i opasnom ”avanturom”.
“Zato je peticija, koju podnosimo ispred 210 građana, izraz potrebe za rješavanjem ovog problema s kojim se svakodnevno susreće veliki broj ljubitelja prirode, rekreaticvaca, sportskih ribolovaca, turista…
Lišena bilo kakve političke konotacije, peticija želi da skrene pažnju da u lokalnoj zajednici postoji nešto bitnije od politike, a to je zdrava i očuvana životna sredina.
Ovo je jedna u nizu aktivnosti na poboljšanju vodnog resursa koje je odradio Servis za zaštitu voda, a do sada su realizovane akcije uklanjanje otpada oko Slanog jezera, postavljanje info-tabli, čišćenje korita rijeke Gračanice… Takođe i ovom prilikom se javno stavljamo na raspolaganje da volonterski pomognemo akciju”, zaključuju oni.