NKT
Na dan 12. jun. 2020. godine stanje na računu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti iznosi 6.267.004,57 € i 75.971,72 $.
Od poslednjeg presjeka 2.06.2020. godine nije bilo novih odliva, pa ukupni odlivi sa računa ostaju nepromijenjeni i iznose 1.758.173,33 €. (Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti ovdje)
Podsjećamo, od 19. marta 2020. godine kada je na inicijativu brojnih pojedinaca i kompanija otvoren žiro račun za donacije Nacionalnog koordinacionog tijela ukupno je iz zemlje i inostranstva uplaćeno 8.025.177,90 € i 75.971,72 $.
U skladu sa Odlukom Vlade, Operativni štab za upravljanje donacijama jednom sedmično objavljuje izvještaj o stanju na računu NKT.