Forum žena Socijaldemokrata Nikšić, je u četvrtak 18. februara, povodom Svjetskog dana socijalne pravde i jednakosti, organizovao tribinu na temu “Borba protiv siromaštva i stvaranja jednakih šansi za sve”, saopšteno je iz te partije.

 

Ovaj datum obilježava se širom svijeta još od 2007. godine kada je proglašen, od strane Ujedinjenih nacija, Svjetskim danom socijalne pravde.
Tribina u Nikšiću je posvećena aktuelnim temama, koje se tiču razvoja novih socijalnih usluga za stare, djecu i ranjive društvene grupe i pojedince. Socijaldemokratkinje Nikšića su poručile da će se boriti za prava ugroženih grupa i pojedinaca na način što će razvijati i graditi odnos koji izražava stalnu brigu o njima.
Socijaldemokratkinje su pozvale sve relevantne institucije da učine napor za uklanjanje siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti i na taj način pokažu humanost, solidarnost i odgovornost za najugroženije i najranjivije kategorije stanovništva.
Takođe, poručile su da bez pomoći šire društvene zajednice, ove kategorije ne mogu rješavati svoje egzistencijalne probleme, a posebno one kategorije stanovništva koje zakonski nijesu obuhvaćene nijednim vidom socijalne pomoći.
Na tribini su govorile predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore Radojka Koprivica, predsjednica Foruma žena SD Nikšić Desanka Domazetović, Stana Mrvošević- prva hraniteljica, kao i izvršna direktorica NVO “Naša budućnost” Ilinka Otašević.