Sastanak “Društveno startap preduzetništvo: prilike i izazovi” održan je u prostorijama Inovaciono-preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis.

Đorđo Borović, ekspert za omladinsku politiku, društveno preduzetništvo i implementaciju EU finansiranih projekata, sa prisutnima je podijelio svoje stručno znanje o ključnim elementima uspješnog društvenog preduzetništva.

Naglašavajući važnost održivosti, društvene odgovornosti i inovacija, predstavio je konkrentu podršku koju ovi preduzetnici imaju, kao i primjere dobre prakse u zemlji i regionu.

MeetUp je organizovan u okviru Beyond projekat koji kofinansira Evropska unija kroz IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020.