Svom gradu i sugrađanima naša pjesnikinja Gordana Sarić poželjela je mnoge lijepe stvari, ljubav, svijet bez korone…
“U Novoj godini želim svim građanima svijeta da se koroni zatre trag, da se otvore novi putevi i vidici i ljudi se opuste i zbliže. Sada smo puni straha o bliskosti i dodiru. I kada dođu dobra vremena da se pohrli u susret sa osmijehom na licu i ljubavlju u srcu. Priroda nas opominje. Ovi potresi i poplave kazuju da je ipak čovjek najvažniji i međusobno razumijevanje i naravno poštovanje. Želim da prestanu besmisleni međusobni sukobi, da se vrednuje prijateljstvo i postuje ljudski rad. Biti miran i spokojan u međusobnoj ljubavi je najveće blago.
ŽELIM DA DUH NADVLADA PROZAIČNOST I DA SE CIJENI BOGATSTVO DUŠE OPLEMENJENE KULTUROM, poželjela je naša pjesnikinja.