Opština Nikšić

Iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Nikšić, dostavili su odgovor novinarama na pitanje u vezi sa realizacijom dogovora koji je postignut sa prevoznicima, a koji nije realizovan, zbog kako navode, sajber napada koji je onesposobio funkcionisanje sajta Javnih nabavki.

Odgovor prenosimo integralno:
“Javni gradski i prigradski prevoz putnika na IV GRUPI LINIJA, tj. na linijama do Morakova, Kuta, Zagrada, Jugovića i Dučića obavlja ,,Nikšić – Prevoz” Društvo za prevoz i trgovinu DOO Nikšić, kome je povjeren prevoz putnika na osnovu Ugovora za pružanje usluge obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju od 05.11.2021. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke. Ugovor je sklopljen na period od pet godina. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou, koju opština Nikšić isplaćuje prevozniku iznosi 53.500 eura.
Prevoznik je dužan da prevoz obavlja po utvrdjenom redu vožnje u skladu sa Planom linija, koji je donio Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj u saradnji sa MZ Župa.
Usled naglog porasta cijene goriva Opština Nikšić je sa prevoznikom ,,Nikšić-Prevoz” Nikšić sklopila aneks ugovora i povećala vrijednost ugovora za 20% u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, navodi se u saopštenju Opštine Nikšić.