Tokom ove nedjelje JU OŠ,, Mileva Lajovic – Lalatović” u Nikšiću posjetili su Ljubica Abramović i Ratka Jakšić, zaposlene u Kancelariji za sprečavanje bolesti zavisnosti u Opštini Nikšić.

One su sa učenicima/učenicama IX razreda na časovima odjeljenjske zajednice održale radionice u kojima su ukazale na rizične oblike ponašanja i neophodne mjere prevencije u zaštiti zdravlja.