svijetleće lampice, jelke, ukrasi

Svijetleće lampice za kićenje jelki u količini od 1.089 komada povučeni su u periodu od kraja novembra do 11. decembra jer su istraživanja pokazala da je riječ o veoma opasnim proizvodima, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove, pišu Dnevne novine.

Kako su naveli, na tržištu Crne Gore je pronađeno 29 vrsta opasnih proizvoda u količini od 1.086 komada, od čega 16 vrsta opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom i to u količini od 758 komada.
“Proizvodi o kojima je riječ su svijetleći lanci lampice za kićenje jelki. Istraživanja pokazuju da oni mogu biti veoma opasni proizvodi, pošto se radi o električnoj opremi sa ulaznim naponom od 220V sa visokim rizikom od električnog udara i mogućnošću izbijanja požara. Potrošači često nijesu u dovoljnoj mjeri informisani da upotreba svijetlećih lanaca, koji ne ispunjavaju zahtjeve bezbjednosti, mogu ozbiljno ugroziti život i zdravlje”, napominju iz Uprave.
Za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik, kontrolisanim subjektima je izrečena mjera trajne zabrane prometa i povlačenje sa tržišta, dok je za proizvode koji ne predstavljaju ozbiljan rizik izrečena privremena zabrana prometa, do otklanjanja utvrđenih neusaglašenosti.
“U jedom slučaju za četiri vrste proizvoda u količini od 64 komada naloženo je kontrolisanim subjektima da izvrše opoziv proizvoda od krajnjeg potrošača, na način što će mjeru opoziva objavili u nekom od sredstava javnog informisanja. Po nalogu inspektora određena je mjera uništenja za sedam vrsta opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom u količini od 525 komada”, dodaju iz Uprave.
Izvor: Dnevne novine