mladi niksica

Prava pripadnika romske populacije još uvijek nijesu na zadovoljavajućem nivou, te je potrebno dodatno osnažiti tu oblast, smatraju iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Ovaj resor je organizovao radionicu na temu “Osnaživanje pripadnika nacionalnih manjina prvenstveno Roma i Romkinja za bavljenje politikom, a predstavnik Ministarstva Leon Gjokaj kaže da obrazovanje i dalje ostaje najveći problem, premda je situacija bolja nego prije deset godina, prenosi CDM.

“Crna Gora je prepoznala izazove sa kojima se suočavaju pripadnici romske i egipćanske zajednice i aktivno radi na poboljšanju njihovog društvenog i ekonomskog položaja. Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprijeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionih planova iz strateških dokumenata za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama”, istakao je Gjokaj.

Kako je predložila Hatidže Gjoni potpredsjednica opštine Ulcinj, potrebno je da i Romi imaju svog političkog predstavnika, kao i da uključe što veći broja žena u javni život.

Radionic su prisustvovali i predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, političkih partija, nacionalnih manjinskih savjeta u Crnoj Gori i nevladinih organizacija.