Blago pobolјšanje biometeorološke situacije će dovesti do djelimičnog smanjenja tegoba kod većine hronično oboljelih.

Očekuje se pobolјšanje biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalјe preporučuje osobama sa respiratornim obolјenjima, dok kod ostalih grupa hroničnih bolesnika tegobe mogu biti u slablјenju. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.