Državni fakulteti i dekani koji se ne izjasne za model studiranja 3+2+3 (tri osnovne, dije master i tri doktorske studije), snosiće odgovornost za ometanje efikasnog rada i eventualne posledice u procesu akreditacije Univerziteta Crne Gore, navodi se u dopisu koji su im dostavili radni tim za reformu i rektorat, prenosi portal Dan.

Dan piše da je imao uvid u dopise koje je Rektorat uputio fakultetima koji se zalažu za povratak starog sistema (4+1+3), zahtijevao da ponovo obrazlože predlog i dostaveim odluku.

Podgorički dnevnik prenosi izjavu neimenovanog izvora iz Rektorata da su se Pravni i Ekonomski fakultet treći put izjasnili za sistem studiranja 4+1+3, dok ostali još nisu dostavili obrazloženje.

Iz Rektorata ističu dapredlozi devet fakulteta koji su se izjasnili za model 4+1+3 “nemaju potreban reformski kapacitet, niti uporište u praksama srodnih fakulteta“, piše Dan.

Radbi tim UCG je nakon rada i ocjena ekspertskog tima materijala sa fakulteta zaključio da je optimalan model 3+2+3 u funkciji podizanja kvaliteta i da predlog vraćanja na sistem 4+1+3 ne uvažava aktuelni razvoj i potrebe visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

U dopisima fakulteta napisano je da nije racionalno povećavati broj predmeta, časova i studijskih godina na jediniciama, već treba pažljivo raditi na redukciji i racionalizaciji.

„Broj studijskih programa na stepenu master treba koncipirati da u svakom ima po 20 studenata. Radni tim smatra da je dobar orijentir za broj master studijskih programa jedan smjer koji broji od 20 do 60 upisanih studenatana osnovnim studijama. Posebno treba voditi računa o broju predmeta, na nivou semstra, kako bi se postiglo optimalno opterećenje studenata i obezbijedio veći kvalitetnastave i uslove studiranja“, piše u smjernicama radnog tima koje prenosi Dan.