Realizacija poslovne ideje je uvjek uspješnija uz dobro pripremljen biznis plan. Biznis plan ili investicioni predlog je pisani dokument, kojim se definišu ciljevi, aktivnosti i potrebni resursi, a izrađuje se najčešće za potrebe pokretanja novog biznisa, proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti ili dobijanja kredita u banci.

Pored toga, poslovni plan omogućava određivanje prioriteta poslovanja, kao i sagledavanje unutrašnjih problema i korišćenje šansi na tržištu. Ukoliko želite ideju da pretvorite u biznis plan i da aplicirate za sredstva kod Zavoda za zapošljavanje (krediti za preduzetnike) ili kod Investiciono razvojnog fonda (IRF) veoma povoljno pišemo biznis planove, ali nudimo i konsultacije za već napisane. Za više informacija i za cijenu kontaktirajte nas na: tvojbiznisplan@gmail.com.