Crna Gora će godišnje obezbjeđivati oko 44 hiljade eura za rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih, čije je sjedište u Tirani.

 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije nalazi se u skupštinskoj proceduri i predloženo je da se razmatra po skraćenom postupku.

Kancelarija ima za cilj da podrži regionalnu razmjenu mladih i razmjenu ideja, kao osnov za perspektivu buduće saradnje u regionu Zapadnog Balkana i da omogući intenziviranje regionalne saradnje i institucijama koje su posvećene mladima.

„Kancelarija će imati ulogu u obezbjeđivanju sprovođenja zajedničkih regionalnih projekata za mlade ljude sa akcentom na načela demokratske vladavine, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja i inovacija i koordinaciji saradnje mladih na Zapadnom Balkanu“, piše u obrazloženju Zakona.

Zajedničku deklaraciju o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana potpisali su na Bečkom samitu 27. avgusta 2015. godine premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Cme Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Nakon potpisivanja Zajedničke deklaracije uspostavljena je Regionalna radna grupa sa zadatkom da izradi konkretne predloge misije, strukture, aktivnosti i finansiranja buduće kancelarije.

Radnu grupu su činili predstavnici vlada i predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana.

Nakon dogovorenog konačnog teksta, Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisali su premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, 4. jula n 2016. godine u Parizu. Tada je usvojen i Statut Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Organi kancelarije su Upravni odbor, Sekretarijat, Savjetodavni odbor i Radne grupe.

Upravni odbor je najviši organ za donošenje odluka i sastoji se od dva predstavnika iz svake ugovore strane – jedan predstavnik Vlade direktno zadužen za politiku mladih i jedan predstavnik mladih.

Ukupni godišnji budžet kancelarije za prvi trogodišnji budžetski period iznosi dva miliona eura. Albanija će obezbjeđivari 17,3 odsto, Bosna i Hercegovina 15,4, Kosovo 10,2, Makedonija 13,8, Cma Gora 4,4 i Srbija 38,9 odsto sredstava,

Crna Gora, u skladu sa Sporazumom, obavezna je da na godišnjem nivou obezbjedi 44 hiljada eura, što predstavlja 4,4 odsto od ukupnih nacionalnih kontribucija ugovornh strana.

Iz budžeta Cme Gore, za osnivanje lokalne kancelarije potrebno je izdvojiti sredstva za zakup prostorija i režijske troškove, što će, prema procjenama, na godisnjem nivou iznositi do 15 hiljada eura.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih, kako je predviđeno Sporazumom, počela je sa radom početkom ove godine u Tirani.