Projekat vrijedan skoro 600.000 eura, koji Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore realizuje sa partnerskim univerzitetima u Crnoj Gori i Evrpskoj uniji, unaprijediće ukupno 150 nastavnih planova i programa stranih jezika, od čega je na Univerzitetu Crne Gore 120, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore.

Projekat se finansira u okviru Erasmus programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, pod nazivom Reformisanje programa stranih jezika na crnogorskim univerzitetima.

Projektni tim je već realizovao opširnu studiju postojećeg stanja u nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju u Crnoj Gori.

“Studija je obuhvatila oko 2000 ispitanika iz redova studenata, univerzitetskih nastavnika i poslodavaca u Crnoj Gori, i sa njenim rezultatima akademska i šira javnost biće uskoro upoznata. Takođe smo, u saradnji sa partnerima iz EU, priveli kraju analizu silabusa za 181 predmet stranog jezika na tri crnogorska univerziteta”, objašnjava rukovodilac projekta Milica Vuković – Stamatović.

Prema njenim riječima, kao odgovor na sve veću potrebu da mladi stručnjaci u svim oblastima poznaju što veći broj stranih jezika, glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta, te međusobna i međunarodna saradnja crnogorskih univerziteta u pogledu ponude moderne i tržišno orijentisane nastave stranih jezika na nematičnim fakultetima, kao i osnaživanje nastave drugog stranog jezika na svim fakultetima.

Partneri u projektu su Univerzitet Mediteran i Univerzitet Donja Gorica, kao i tri univerziteta iz EU – Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu, koji će pružiti ekspertsku podršku iz oblasti nastave jezika struke u visokom obrazovanju. Pridruženi partner u projektu je i Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Realizacija je počela u novembru 2019, a projekat će trajati tri godine.

“S obzirom na to da jedan od partnerskih univerziteta ima stručnjake koji se bave nastavom stranog jezika za osobe sa oštećenjima vida i sluha, projekat će omogućiti da se pojedini nastavnici obuče i za taj vid nastave. Maksimalno će se iskoristiti potencijali i ekspertiza partnerskih institucija u oblasti integrisanja informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi stranog jezika. Projekat će omogućiti i izradu najmodernijih načina testiranja nivoa poznavanja stranog jezika”, navodi Vuković – Stamatović.

Stručnjaci sa tri partnerska univerziteta, dodaje ona, održaće obuke za nastavno osoblje Filološkog fakulteta, a organizovaće se i ljetnja škola na kojoj će se testirati unaprijeđeni nastavni planovi, kao i međunarodna konferencija iz oblasti nastave jezika struke.

Tokom projekta, osmisliće se i novi nastavni materijali, odnosno kreirati udžbenici za nematičnu nastavu stranih jezika. Planirane su i studijske posjete eksperata sa partnerskih univerziteta, te studijske posjete nastavnika Filološkog fakulteta partnerskim institucijama.

Foto: UCG

loading…