ZZZCG Nikšić raspisao je konkurs referent/kinja za administrativne poslove u korisničkom servisu Vodovod i kanalizacija D.O.O

Oglas je objavljen: 08.06.2020. godine. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana.
Naziv zanimanja: SSS opšteg, tehničkog ili društvenog smjera, maturant Gimnazije (IV SSS).
Sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme.
Provjera radnih sposobnosti nije predviđena.
Neophodna dokumnetacija:
-Molba za prijem u radni odnos
-CV
– Original ili ovjerena kopija uvjerenja o stručnoj spremi
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Telefon: 040-232-210