Trodnevna akcija prikupljanja tekstilnog otpada održana je ispred kancelarije SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, kako bi se informisala lokalna zajednica o socijalnoj, ekonomskoj i ekološkoj koristi od reciklaže tekstila. Događaj je organizovan od 2. do 4. aprila, a aktivistkinje organizacije su u ulici Vuka Karadžića postavile info pult i podsticale građane da materijale koje više ne koriste odlažu u specijalizovane kontejnere za odlaganje tekstila.
„Prikupljeni tekstilni otpad poslužiće kao sirovina za dobijanje novih proizvoda u reciklažnoj radionici, dok će nosiva garderoba biti podijeljena socijalno ugroženim kategorijama stanovništva“, saopštili su iz SOS-a.
Akcija je organizovana u sklopu projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja„ koji SOS telefon Nikšić sprovodi od jula prošle godine, u partnerstvu sa Ženskim centrom Užice, Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Područna jedinica Nikšić, Nacionalnom službom zapošljavanja Srbije – filijala Užice i Regionalnom agencijom za razvoj Zlatibor. Projekat se finansira sredstvima EU u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore.