Realizovana aktivnost u PU Rastovac

Učenici PU Rastovac prvog razreda sa učiteljicom, Ljiljanom Janjušević 30. novembra realizovali su radionicu “Kako napraviti origami macku”. Na kreativan i zanimljiv način, nakon odgledane prezentacije učenici su pravili mačku od papira.

Kroz tu aktivnost učili su se strpljenju, preciznošću i timskom radu kroz koju su ostvarivali i socijalizaciju.
Ucenici su kroz ovakav vid usvajali nove matematicke pojmove i uocavali su nove odnose u prostoru. Razvijali su spretnost i preciznost u radu.
Na ovakav zabavan, zanimljiv i poučan čas matematike, kod učenika će probuditi interes za dalja samostalna istraživanja.