smjene u KCCG

Vlada Crne Gore razriješila je sve članove Odbora direktora Kliničkog centra i imenovala nove.

Shodno jučerašnjoj odluci Vlade, razriješeni su Nermin Abdić, Spasoje Vukotić, Radmila Šturanović, Maja Baćović, Hasib Lukač, dr Aleksandar Kujović i Stanka Raković.
Umjesto njih, imenovani su Predrag Bajić, Vladimir Jovanović, Aleksandar Đogo, Marinko Paunović, Snežana Dragaš, Milija Mimović i Rajko Karličić.
Izvor: Pobjeda