Razgovori sa mladima na relevantne teme iz oblasti bankarstva i finansija organizuju se u Baru, Nikšiću, Bijelom Polju i Podgorici, u periodu od 7. septembra do 5. oktobra.

Serija događaja pod nazivom “Razgovori sa mladima”, realizuje se na inicijativu NLB Banke, a u partnerstvu sa timom Evropske omladinske kartice i uz podršku drugih lokalnih nevladinih organizacija i kancelarija koje se bave pitanjima mladih na nivou opština u kojima se aktivnost realizuje. Ovi događaji imaju za cilj uspostavljanje otvorenog, iskrenog i konstruktivnog dijaloga sa mladim ljudima iz četiri različita grada u Crnoj Gori. Nakon uspješno održanog prvog događaja u Baru, naredni Razgovori biće organizovani u Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis u Nikšiću 21. septembra u 11h, a mladi će imati priliku da podijele svoja razmišljanja sa Draženom Vujoševićem, članom Upravnog odbora NLB Banke.

“Razgovori sa mladima” su koncipirani kao interaktivne sesije između grupe mladih ljudi starosne dobi od 16 do 29 i najvišeg menadžmenta NLB Banke na četiri teme: Bankarstvo po mjeri mladih (Bar, 7. septembar), Njegovanje i podrška poduhvatima mladih (Nikšić, 21. septembar), Jačanje finansijskog znanja (Bijelo Polje, 27. septembar) i Održivo bankarstvo za sigurniju budućnost (Podgorica, 5. oktobar). Razgovore će voditi lideri u korporativnom bankarskom svijetu sa višedecenijskim iskustvom i strašću da svoje znanje podijele sa mlađim generacijama, Martin Leberle, predsjednik Upravnog odbora NLB Banke, Dražen Vujošević, član Upravnog odbora i Lana Đurasović, članica Upravnog odbora.

Kroz ovu inicijativu, mladima će biti omogućeno da razgovaraju o širokom spektru pitanja i tema koje su važne kako za njih same, tako i za društvo u cjelini. Osim što će imati priliku da bolje razumiju složenost ekonomskih procesa i funkcionisanje bankarskog sistema, mladi će moći da iznesu svoja viđenja i strahove pred liderima iz poslovnog svijeta. S tim u vidu, jedan od osnovnih ciljeva ovog događaja je da se mladima približe perspektive o poslovnom svijetu i pruže informacije o dostupnim alatima za pripremu za budućnost, kako bi se među njima podstakao jači osećaj društvene i finansijske odgovornosti. Neformalni karakter događaja omogućiće neposredan i opušten razgovor, stvarajući prostor za autentične interakcije i otvorenu razmjenu mišljenja, kao i da mladi dobiju priliku da razmotre svoje buduće puteve i postave temelje za njihovu sigurniju i uspešniju budućnost. Osim toga, ovi dijalozi predstavljaju platformu kroz koju će se učesnicima približiti vrijednosti koje kompanija baštini i sa kojima se mladi mogu identifikovati, kao i aktivnosti koje doprinose ostvarivanju tih vrijednosti, a u čijem kreiranju i daljem unapređenju mladi takođe mogu učestvovati.

Inicijator i organizatori događaja čvrsto vjeruju da su mladi nosioci promjena i da njihov glas treba da se čuje. U tom pogledu, planirani Razgovori sa mladima jedan su u nizu koraka ka izgradnji mostova između korporativnog svijeta i mladih generacija, i kreiranju održive budućnosti.