Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore, prema preliminarnim podacima Monstata, u trećem kvartalu ove godine je iznosila 4,2 odsto.

Pomoćnik direktora Monstata za sektor makroekonomske statistike, nacionalne račune i cijene, Branka Šušić Radovanović, kazala je da je BDP Crne Gore u trećem kvartalu ove godine u tekućim cijenama iznosio 1,176 milijardi EUR, a u stalnim 1,172 milijardi EUR.

“Stopa nominalnog rasta BDP-a u trećem kvartalu ove godine u odnosu na isti period prošle iznosila je 4,5 odsto”, kazala je Šušić Radovanović na konferenciji za novinare.

Najveće učešće u strukturi BDP-a za treći kvartal, posmatrano u tekućim cijenama, imala je finalna potrošnja, koju čine lična potrošnja domaćinstava i potrošnja države, sa učešćem od 75,52 odsto.

“Slijedi saldo izvoza i uvoza robe i usluga sa 19,2 odsto dok su bruto investicije u osnovna sredstva bile na nivou od 15,9 odsto”, precizirala je Šušić Radovanović.

Ona je navela da je u strukturi BDP-a po kategorijama potrošnje u stalnim cijenama najveće učešće imala finalna potrošnja sa 75,4 odsto, od čega je lična potrošnja domaćinstava bila na nivou od 60,1 odsto, a potrošnja države na nivou od 15,3 odsto.

Šušić Radovanović je saopštila da je Monstat novu verziju međunarodno propisane metodologije za proizvodnju statistike nacionalnih računa, ESA2010, implementirao u septembru ove godine.

“U cilju harmonzacije sa standardima Evropske unije (EU) i proizvodnje međunarodno uporedivih podataka, Monstat je revidirao seriju podataka za period od prvog kvartala 2010. godine zaključno sa ovogodišnjim drugim kvartalom, u skladu sa metodologijom ESA2010 i obračunao preliminarne rezultate BDP-a za ovogodišnji treći kvartal”, rekla je Šušić Radovanović.

Osnovne metodološke promjene koje su usvojene su kapitalizacije troškova istraživanja i razvoja i vojnih izdataka.

“Navedene promjene uticale su na povećanje nivoa kvartalnog BDP-a, ali se taj uticaj nije značajno odrazio na pretodno objavljene stope realnog rasta kvartalnog BDP-a”, objasnila je Šušić Radovanović.

Ona je rekla da je Monstat danas, prvi put kada je u pitanju zvanična statistika Crne Gore, objavio i rezultate obračuna bruto nacionalnog dohotka (BND) za period od 2010. do prošle godine.

“Za razliku od BDP-a koji je mjera proizvodnje, BND je mjera dohotka, s tim da i jedan i drugi agregat oslikavaju ukupnu ekonomiju” kazala je Šušić Radovanović.

Ona je saopštila da BND u svom sastavu, pored BDP-a, obuhvata i neto faktorske dohotke nerezidenata, odnosno predstavlja BDP koji je uvećan za dohotke koje su rezidenti primili od rada ili kapitala u inostranstvu i umanjen za iste dohotke koji su isplaćeni nerezidentima na teriotoriji Crne Gore.

Direktor Monstata, Gordana Radojević, rekla je da je BND Crne Gore u prošloj godini iznosio 3,5 milijardi EUR i veći je 45,9 miliona EUR u odnosu na BDP.

“To znači da smo ostvarili pozitivan saldo primarnog dohotka u odnosima sa inostranstvom”, rekla je Radojević.

BND u prošloj godini nominalno je veći 2,2 odsto u odnosu na 2013. godinu.

Radojević je rekla da je BND po stanovniku u prošloj godini iznosio 5,64 hiljade EUR.

Ona je objasnila da je Monstat danas, nepunih godinu od otvaranja poglavlja 18, koje se odnosi na Statistiku, objavio ključne makroekonomske pokazatelje do kojih je došao primjenom ESA2010 metodologije.

Ona je dodala da je Monstat u ovoj godini uskladio godišnji i kvartalni obračun BDP-a sa novom ESA2010 metodologijom i uspio da dostavi sve odatke Eurostatu shodno rokovima koji su definisani pregovaračkom pozicijom poglavlja 18.

“Paralelno sa tim radili smo i na uvođenju novih pokazatelja kojima mjerimo ekonomsku aktivnost Crne Gore”, zaključila je Radojević.