Policijska akademija u Danilovgradu 20. juna 2022. godine raspisala konkurs za upis 60 polaznika/ca za zanimanje policajac/ka.
Upis će trajati do 8. jula.
O uslovima za upis na Policijsku akademiju, potrebnoj dokumentaciji, načinu prijavljivanja i preuzimanju obrasca za apliciranje zainteresovani se mogu informisati na sajtu Policijske akdemije – www.policijskaakademija.me
S tim u vezi, a u cilju upoznavanja javnosti sa konkursom bilo bi poželjno i neophodno da na Vašem mediju objavite konkurs (fotografiju) koju Vam dostavljamo u prilogu saopštenja.