web od science

Naučni radovi sa najprestižnijeg naučnog skupa u sportskim naukama, CSA konferencije, ući će Web of Science, globalnu bazu podataka. Time će aktivnosti učesnika, čija je prijava u toku, biti još vidljivija.

XVII izdanje međunarodne naučne konferencije u oblasti sporta Crnogorske sportske akademije održava se u Hrvatskoj, od 2. do 5. aprila 2020. godine u Cavtatu.

CSA konferencija se organizuje u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanja Univerziteta Crne Gore i drugim međunarodnim partnerima, kao i pod pokroviteljstvom tradicionalnih i novih partnera sa kojima se intenzivno pregovara.

Svi prihvaćeni i prezentovani radovi biće objavljeni u crnogorskom časopisu o sportskoj nauci i medicini “Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine,” renomiranom časopisu koji izdaje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore.

“Na taj način će biti podignuta vidljivost aktivnosti svih učesnika konferencije na međunarodnom planu, budući da je MJSSM časopis indeksiran u indeksnoj bazi “Emerging Sourse Citation Index” te će svaki prezentovani naslov biti dostupan u “Web of Science”-u, što predstavlja značajno unapređenje u odnosu na prethodno izdanje konferencije”, kazao je predsjedavajući CSA konferencije prof. dr Duško Bjelica.

Organizatori su, dodaje on, time dokazali da ostaju dosljedni trendu da iz godine u godinu unapređuju CSA konferenciju sa novim uslugama i proizvodima koje nudi učesnicima iste.