Realizacija još jednog značajnog projekta u MZ Župa počeće u srijedu 27. marta. Naime, u pitanju su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti na objektu OŠ” Dušan Bojović”.

To je dogovoreno na sastanku predsjednika Savjeta MZ Župa Dragoljuba Radulovića i direktorice škole Ljiljane Papić sa predstavnicima firme koja će izvoditi radove. Radovi obuhvataju ugradnju parnog grijanja, postavljanje demit fasade i stolarije. Realizacija projekta, vrijednosti oko 170.000 eura, će doprinijeti stvaranju optimalnih uslova za župsku djecu koja pohađaju nastavu u matičnoj školi.

Kako je istakao predsjednik Radulović Savjet MZ Župa posebnu zahvalnost duguje ministarki prosvjete, nauke i inovacija Anđeli Jakšić –Stojanović i generalnoj direktorici Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje mr Oliveri Leković, koji su imali sluha za apele koji su stizali iz našeg mjesta i koji su prepoznali značaj realizacije ovog projekta za sve buduće generacije župske djece koja budu sticala znanje u ovoj ustanovi.

,,Vjerujemo da će ovo biti samo jedan u nizu aktivnosti koje će za cilj imati što bolje uslove za najmlađe stanovnike Župe.’’, poručio je Radulović.

Sredstva za rekonstrukciju četiri škole u Crnoj Gori među kojima se nalazi i župska škola OŠ ,,Dušan Bojović” obezbijeđena su preko ambasade SAD u Crnoj Gori preko programa humanitarne pomoći Komande američkih snaga za Evropu u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore. Projektnu dokumentaciju je izradilo Ministarstvo prosvjete, a rekonstrukciju finansiraju SAD i dijelom Ministarstvo prosvjete.