Montefarm je objavio raspored sa radnim vremenom apoteka tokom predstojećeg vjerskog praznika Vaskrsa.

Raspored se odnosi na 22. i 25. april (petak i ponedjeljak), dok radno vrijeme za 23. i 24. april (subota i nedjelja) ostaje nepromijenjeno.
Apoteke koje će 22. i 25. aprila raditi od sedam do 20 časova u Nikšiću su:
  • “Gojko Darić” – Nikšić
  • “Onogošt” – Nikšić
Dežurne apoteke imaju ustaljeno radno vrijeme:
-apoteka „Gojko Darić 1“ radi 24 sata.