Rad nedjeljom mogao bi biti omogućen preduzetnicima i mikro preduzećima za potrebe ljetnje turističke sezone 2021. godine i zimske turističke sezone 2021/2022. godine, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Vlada je danas razmotrila i usvojila Informaciju o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori i Memorandumu o socijalnom partnerstvu.

Kako je saopšteno iz resora Jakova Milatovića omogućavanje rada nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima bi se “podstakla ekonomska aktivnost koja je značajno oslabljenja usljed krize izazvane pandemijom koronavirusa”.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je u poslednjih nekoliko mjeseci vodilo intenzivan socijalni dijalog sa socijalnim partnerima (Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore) kako bi zajednički došli do održivih rješenja na dobrobit cjelokupnog društva. Uvažavajući osjetljivost ekonomskog trenutka u kojem se nalazi crnogorska privreda, što se reflektuje na životni standard građana, socijalni partneri su iskazali spremnost da daju svoj doprinos oporavku privrede ali i unapređenju prava radnika i poslodavaca. Stoga se pristupilo intenziviranju pregovora oko Opšteg kolektivnog ugovora i pronalaženju modaliteta da se omogući rad nedeljom preduzetnicima i mikro preduzećima koji su dominantno porodične firme čiji je opstanak bio doveden u pitanje usljed posljedica pandemije”, navodi se u Informaciji o socijalnom dijalogu i Memorandumu o socijalnom partnerstvu.

Kako se dodaje, ključni motivi dijaloga su unapređenje prava radnika, stvaranje uslova za dostojanstven rad i ublažavanje posljedica kovid krize na ekonomiju Crne Gore.

“Osim višegodišnjih problema sa kojima se kako zaposleni, tako i poslodavci u Crnoj Gori suočavaju, na cjelokupni poslovni ambijent dodatno su uticala i neka postojeća zakonska rješenja. Naime, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini u julu 2019. godine, zabranio se rad trgovinama na veliko i malo nedjeljom i u danima državnih i drugih praznika. Navedena izmjena izvazvala je oprečne reakcije u društvu i kod socijalnih partnera. S tim u vezi pristupilo se intenzivnom socijalnom dijalogu kako bi se iznašlo najbolje rješenje, koje bi odgovorilo na potrebe kako zaposlenih tako i poslodavaca. Ovaj proces je rezultirao Memorandumom o socijalnom partnerstvu koji predviđa niz aktivnosti”.

Dodaje se da 90,5 odsto privrede čine mikro preduzeća, i da je tokom pregovora postignut dogovor da se pristupi izmjenama zakona, koje bi podrazumijevale omogućavanje rada nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima tokom ljetnje turističke i zimske turističke sezone 2021/2022. godine.

“U dijelu unapređenja prava radnika kao rezultat intenzivnog socijalnog dijaloga usaglašen je Predlog Opšteg kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak zaključivanja, izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi potpisnika kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca. Memorandumom se predviđa i obaveza potpisivanja ovog Opšteg kolektivnog ugovora. Najznačajnija unapređenja prava radnika predviđena Predlogom Opšteg kolektivnog ugovora su: uvećanje naknade za rad nedeljom od 100 odsto, uvećanje koeficijenata složenosti poslova za utvrđivanje zarade, uvođenje plaćanja dvokratnog rada, kao i nadoknada za pripravnost, i mnoga druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce”.

U Informaciji se navodi da su se socijalni partneri saglasili da će uložiti napore i aktivnosti da se steknu uslovi za otvaranje pregovora za Granski kolektivni ugovor za sektor trgovine, da će se pristupiti izradi podzakonskog akta kojim će se urediti kriterijumi i pravila za izdavanje dozvole za rad u dane državnih i drugih praznika, da će se realizovati početne aktivnosti za izgradnju kuće socijalnog dijaloga i razmotriti modalitet podrške radu socijalnih partnera.

“Uvažavajući načela tripartitnog socijalnog dijaloga, a u cilju stvaranja uslova za oporavak crnogorske ekonomije nakon krize izazvane pandemijom COVID19, kao i obezbjeđivanja dostojanstvenih uslova rada za zaposlene, Vlada Crne Gore, Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore, okončali su pregovore u cilju zaključivanja Memoranduma o socijalnom partnerstvu. O usaglašenom tekstu Memoranduma i Opšteg kolektivnog ugovora socijalni partneri će se izjasniti na organima upravljanja nakon čega bi se stekli uslovi za potpisivanje oba dokumenta”.

Vlada je zadužila ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića da u ime Vlade zaključi pregovore i potpiše Memorandum o socijalnom partnerstvu.

Izvor: vijesti