psihološkinja mr Slađana Kovačević Đukanović

Tokom razvoja pojedinca, veliki značaj igra predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Dijete raste, razvija se, dobija na visini, težini ali razvija umne sposobnosti, kretne aktivnosti, sve segmnte razvojnih domena.
Nivo obrazovanja kojim je obuhvaćeno predškolsko vaspitanje, od presudnog je značaja za cjelokupan rast, razvoj i formiranje njihove ličnosti.
Kada se dijete upiše u vrtić, osnova za njegov boravak je pružiti mu adekvatne uslove i bezbjednost. Prvo teče upis, a potom se formiraju grupe na jaslice i vrtić.
Zatim se djeca adaptiraju i prati se njihov rast i razvoj, identifikuju se potrebe i potencijali djece.
Dijete prirodno uči kroz igru i kretanje i to je njegov način izražavanja. Kretanje je temelj za razvoj djeteta, i zato mu u ovom vremenu moderne tehnologije treba dati prednost.
Potom se prate djetetove mogućnosti, prati koliko dijete može postići u određenim domenima a onda mu se daju aktivnosti kojima se može postići i vježbati da bude dalje bolje.
Stvara se stimulativna sredina gdje dijete ima mnoštvo prilika da otkriva svijet koji ga okružuje i da rješava svakodnevne situacije. Za djecu je izazovno ako se mijenjaju i unose novi materijali i sredstva koja će izazvati interesovanje i inicijativu djece. U radnim prostorijama stvara se pozitivna klima, uređen prostor, didaktički materijali, bogata ponuda i dobra motivacija za djecu. Vježbaju se radne navike, pravilno ponašanje, vježbaju pažnju, memoriju, koncentraciju.
U ovom uzrastu, djeca su aktivna i željna novog znanja, imaju potrebu da razumiju sebe i svijet oko sebe. Ta mala bića žele da istražuju, otkrivaju, budu kreativna, osjećaju čuđenje, divljenje i uživaju u pričama, rimama, i muzici, kao i fizičkim aspektima igre.
Polazeći od toga da roditelji najbolje poznaju svoje dijete, stvaramo pozitivnu saradnju sa njima i zaposlenima koji su uključeni u rad sa djecom. U odnosu na mogućnosti djece i životnom dobi, realizuju se aktivnosti koji podstiču njihov cjelokupan rast i ratvoj . Aktivnosti se realizuju u radnim prostorijama, na svježem vazduhu, obilascima, izletima i dr. Roditelji dobijaju smjernice od stručnh saradnika kako da reaguju u situacijama kada se dijete neprimjereno ponaša poput nekontrolisanih ispada, agresivnosti, i slično.
Obuhvat djece u rano vaspitanje i obrazovanje raste što iziskuje i otvaranje novih objekata, širenje već postojećih, kako bi omogućili našim najmlađima da u što ljepšem okruženju provode dane djetinjstva i pružimo podršku tokom odrastanja. Cilj predškolskih ustanova jeste omogućiti svoj djeci upis i obezbijediti adekvatne uslove za njihov boravak i bezbjednost. Akcenat se stavlja i na kompletnom razvoju djeteta kako emocionalnom, intelektualnom, socijalnom, razvoju motorike i sl. Pogotovu ističe se uticaj na socijalizaciju, kada treba što više da su uključeni u zajedičke aktivnosti sa vršnjacima, druže se, igraju, uče pravila i norme ponašanja umjesto igranja igrica na mobilnim telefonima, kompjuterima i gledanjem TV-a.
Zato, dragi roditelji, želimo da Vam pružamo podršku tokom odrastanja vaše djece i zajednički podstičemo njihov razvoj.