pas

Opština Nikšić je u periodu nešto više od godinu dana isplatila oko 556.000 eura na ime odštete zbog napada agresivnih pasa lutalica. Potpredsjednik  nikšićke opštine Dragan Perović potvrdio je za portal Mladi Nikšića da je od prvog januara 2019. do 30. septembra ove godine dostavljeno 739 tužbi za naknadu štete zbog ujeda pasa. To je u prosjeku nešto više od jedne tužbe dnevno. Ipak, postoji sumnja da sve tužbe nisu osnovane i da je bilo zloupotreba, kako bi se uzeo novac iz budžeta, što je provjeravala i policija.

Na pitanje da li sumnja da je bilo zloupotreba u zahtjevima za naknadu štete, s obzirom na to da su se pojedini građani javljali više puta da su napadnuti, Perović je odgovorio: „Prema dokumentaciji sa kojom raspolaže Direkcija za imovinu Opštine Nikšić postoje indicije ali očekujemo da nadležni organi ispitaju“. Dodao je da od januara prošle godine Opština redovno dostavlja Centru bezbjednosti podatke.

„Od njih smo dobili informaciju da je postupak u toku. Kad je u pitanju iznos isplaćenih sredstava građanima za naknadu po osnovu ujeda, udara i napada pasa tokom 2019. je isplaćeno 327.245 eura, a do septembra 2020.  godine  229.357 eura“, rekao je Perović početkom decembra ove godine.

Iz Tima za odnose sa javnošću Uprave policije saopšteno je da policijski službenici Centra bezbjednosti Nikšić u odnosu na prijave građana vezano za ujede pasa zaprimaju prijave i sačinjavaju foto-dokumentaciju, nakon čega se konsultuju sa državnim tužilaštvom u cilju daljeg postupanja.

„Takođe, patrolno se vrši obilazak Opštine Nikšić i obavještava Komunalna policija u slučajevima uočavanja takozvanih čopora pasa lutalica na javnim površinama. Broj pasa lutalica koje se nalaze na teritoriji Nikšića u svakom slučaju ugrožava bezbjednost kako građana, tako i njihove imovine. U Centru bezbjednosti nijesu evidentirani slučajevi u kojima izražavamo sumnju da su građani dostavljali netačnu dokumentaciju o ujedima pasa obzirom na Izvješatj ljekara specijalista, koje dostave na uvid i sačinjavanje foto-dokumentacije povreda“, navodi se u odgovoru policije.

Iz Opšte bolnice u Nikšiću saopštili su da je u septembru evidentirano 18 slučajeva ujeda pasa lutalica. Na naše pitanje zašto se u većini takvih slučajeva dokumentaciju o ujedima potpisuju isti doktori, oni su dali sledeći odgovor: „Medicinsku dokumentaciju, izvještaj ljekara specijaliste potpisuje dežurni ljekar“. Na pitanje kako se utvrđuje da je građane ujeo pas lutalica ili vlasnički pas oni su kazali da to nije u nadležnosti ljekara specijaliste Opšte bolnice, već drugih nadležnih institucija.

Iz nikšićkog Javnog komunalnog preduzeća, koje je nadležno za upravljanje azilom, nijesu odgovorili na naša pitanja, uprkos urgencijama.

Prema evidenciji nikšićkog Udruženja za zaštitu životinja građani su tokom septembra ove godine, dnevno u prosjeku podnosili i po tri tužbe za naknadu štete.

Vesna Dacić iz Udruženja za zaštitu životinja kazala je da na osnovu nasumičnog prebrojavanja pasa lutalica u periodu od dva dana, uspjeli su da prebroje njih oko 250 na teritoriji Nikšića i dodala da su to većinom psi koji su poznati veterinarima i pojedinim građanima koji ih hrane. Iz Udruženja pretpostavljaju da broj pasa lutalica dostiže od 1.500 do 2.000.

Direkciji za imovinu  Opštine Nikšić u periodu od prvog do 30. septembra podnijeto je 86 tužbi za naknadu štete zbog napada pasa lutalica.

Prema istoj evidenciji dio tužbi imao je određenu vrijednost spora koja se kretala do 2.000 eura, a za dio je traženo od suda da utvrdi. Tokom septembra 2020. godine evidentirano je osam zahtjeva za zaključenje vansudskih poravnanja radi naknade štete zbog ujeda, koje su dostavljene Direkciji za imovinu. U tim zahtjevima moglo se vidjeti da su oštećeni tražili nadoknadu zbog napada pasa lutalica na njihove koze, koke nosilje, a u jednom napadu stradalo je jare. Veterinarka ambulante “Family Vet” Aleksandra Krivokapić kazala je da naši sudovi imaju veliki nedostatak koji se slobodno može okarakterisati kao nemarnost i neodgovornost. „Naši sudovi nemaju za vještake veterinare koji bi procijenili da li se stvarno radi o ujedima pasa, samim tim novac se nehajno razdjeljuje nasumično bez adekvatnih dokaza o ujedima”, istakla je Krivokapić.

psi lutalice

U azilu 45 pasa

Opština Nikšić posjeduje azil za pse lutalice kapaciteta oko 50 mjesta. Prema podacima Udruženja za zaštitu životinja u njemu ima oko 45 pasa. Upravnik azila Slavko Krivokapić kazao je da prije nego pas uđe u sklonište mora da prođe veterinarsku kontrolu.

„Tokom veterinarske kontrole životinje moraju da budu sterilizovane i da dobiju vakcine protiv buva i bjesnila. U azilu trenutno ima četiri zaposlena sa mnom kao upravnikom. Psi imaju redovnu ishranu, odnosno tokom dana dva puta dobijaju hranu i vodu. Manji dio pasa ima mogućnost kretanja i van ograđenog prostora, s obzirom da se ne radi o agresivnim životinjama“, rekao je Krivokapić.

Prema poslednjim podacima azil je u nadležnosti opštinskog Komunalnog preduzeća.

A.M. i M.R.

Ovaj tekst nastao je kroz projekat “Podigni glas protiv nepravilnosti” koji realizuje NVO Mladiinfo Montenegro, a podržava Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond otpornosti. Za stavove i mišljenja predstavljene na projektu odgovornost snosi isključivo Mladiinfo Montenegro.