Pla­ni­nar­sko-smu­čar­sko dru­štvo „Ja­vo­rak“ u Bre­zni­ma i ove godine or­ga­ni­zu­je otvo­re­ni kamp i ško­lu ori­jen­ti­rin­ga ko­ji će po­če­ti 23. a tra­ja­će do 29. avgusta. Kamp je namijenjen svim uzrastima.

,,Kamp je otvorenog tipa i svi su dobrodošli da uče orijentiring i da se druže. Za učestvovanje na kampu uslov je da polaznik posjeduje: šator, podmetač, vreću za spavanje kao i kompas (busola)”, navodi se u saopštenju.
Krajnji rok za prijavljivanje je 18. avgust.