OŠ Braća Labudović Dan djece

U susret Međunarodnom danu djeteta, koji se obilježava 20. novembra, u školi “Braća Labudović” prvaci su, u petak, 19. novembra, organizovali niz aktivnosti.

“Međunarodni dan djeteta pruža priliku da se podsjetimo koliko je neophodno da se svi društveni sektori, sa aspekta svojih ingerencija, uključe u rješavanju dječijih problema, kao i da što više učinimo za djecu, a time i populaciju u cjelini. Poštovanje prava djece je bazična karika uticaja na stvaranje obrazovanih, tolerantnih potomaka spremnih za razičita iskušenja koja će im nametati život u budućnosti. Svjesni važnosti ovog događaja učenici prvog razreda JU OŠ “Braća Labudović” su sa svojim učiteljicama Brankom Vemić i Valentinom Perović i vaspitačicama Milicom Miljević i Jelenom Perović obilježile ovaj značajni datum kroz razne aktivnosti: prezentacije koje govore o pravima djeteta, pravljenje panoa prava (ukrašavali smo ga cvjetovima na kojim su bila ispisana neka od dječijih prava, pjevanje pjesmica (Ja imam pravo..), igranje raznih društvenih igara”, kazali su iz JUOŠ “Braća Labudović”.

 

OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece OŠ Braća Labudović Dan djece