mladi niksica

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u avgustu je, prema podacima Monstata, iznosila 502 eura i bila je 0,2 odsto veća nego u julu.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, porasla 5,2 odsto, dok je u odnosu na prosječnu neto zaradu u prošloj godini bila 4,6 odsto veća, pokazuju podaci Monstata.

„Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na jul porasle 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade zabilježile rast od 0,1 odsto”, navodi se u saopštenju Monstata.

Prosječna bruto zarada u julu je iznosila 755 eura, prenosi Mina.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u julu su porasle u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 12,5 odsto, usluge smještaja i ishrane 6,6 odsto, poslovanje sa nekretninama 6,4 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 3,6 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,6 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 1,5 odsto, prerađivačka industrija 1,4 odsto, građevinarstvo i trgovina na veliko i malo 0,9 odsto, obrazovanje 0,8 odsto i državna uprava i odbrana 0,7 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima saobraćaj i skladištenje 5,6 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 5,3 odsto, informisanje i komunikacije 2,4 odsto, finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1,7 odsto, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,4 odsto, vađenje ruda i kamena 0,5 odsto, ostale uslužne djelatnosti 0,5 odsto i zdravstena i socijalna zaštita 0,4 odsto.

Z.G.