Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu u odnosu na februar zabilježile rast od 0,2 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,8 odsto, prenose Vijesti.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u martu je, prema podacima Monstata, iznosila 508 eura, što je 0,6 odsto manje u odnosu na februar.
Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u martu je u odnosu na isti mjesec prošle godine ostala na istom nivou.
Prosječna bruto zarada u martu iznosila je 761 eura.
Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu u odnosu na februar zabilježile rast od 0,2 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,8 odsto.
Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u martu porasle su u sektorima djelatnosti ostale uslužne djelatnosti pet odsto, informisanje i komunikacije 4,9 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 4,3 odsto, poslovanje sa nekretninama 4,1 odsto, građevinarstvo 3,8 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 3,7 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,7 odsto i obrazovanje 0,2 odsto.
Pad je zabilježen u sektorima snabdijevanje električnom energijom 12,8 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 8,2 odsto, vađenje ruda i kamena četiri, državna uprava i odbrana dva odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dva odsto, trgovina na veliko i malo 1,4 odsto, usluge smještaja i ishrane jedan odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo jedan odsto, zdravstena i socijalna zaštita 0,7 odsto, prerađivačka industrija 0,5 odsto i snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama 0,4 odsto.