Kako iz Monstata navode, prosječna bruto zarada u julu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 993 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 797 eura. 

„Prosječna neto zarada u julu 2023. godine u odnosu na jun 2023. godine zabilježila je rast od 0,3%, dok je prosječna neto zarada u julu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,6%.” kažu u saopštenju.

S obzirom na to da je inflacija u julu bila 1% u odnosu, navode oni, na cijene iz juna ove godine, to znači da je realna zarada pala za 0.7%.

„Prosječna zarada (bruto) u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine zabilježila je rast od 3,1%.” zaključuju iz Monstata.