Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 714 EUR, što je 0,8 odsto više u odnosu na jun. Prosječna neto zarada u julu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 34,7 odsto, a prosječna bruto zarada u julu je iznosila 881 EUR.

Po sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade u julu su u odnosu na jun porasle u sektorima zdravstvene i socijalne zaštite 8%, usluge smještaja i ishrane 2,8%, obrazovanje 2,6%, ostale uslužne djelatnosti 2,2%, prerađivačka industrija 1,6%, kao i finansijske i djelatnost osiguranja 1,6%.

Rast je zabijležen u sektorima građevinarstvo 1,5%, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 1,3%, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1%, informisanje i komunikacije, umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti po 0,3%, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 0,2% i saobraćaj i skladištenje 0,1%.

Pad prosječne neto zarade u julu je u odnosu na jun zabilježen u sektorima vađenje ruda i kamena 6,1%, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,2%, poslovanje nekretninama 3,2%, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija tri odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 2,4% i snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 1,2%.