Naš čitalac pronašao je vozačku dozvolu na ime Krivokapić Miloš.

Ista je ostavljena  preko puta zgrade Kankaras u prodavnici ‘’Voćni dar’’ .