U inboks smo dobili poruku od jedno čitaoca koji je pronašao tablicu sa automobila.

vlasnik se može javiti na broj telefona na slici oko preuzimanja iste.