U inboks smo dobili informaciju da je kod bolnice pronađena lična karta na ime Karović Deana.

Ista je ostavljena i može se pokupiti kod portira na glavnom ulazu bolnice (kod pokretne kapije).