Naša čitateljka pronašla je novčanik sa dokumentima na ime Zoran Cuković, u blizini Sportskog centra.
Novčanik je ostavljen u piljari kod Sportskog centra preko puta zgrade Kankaraša.