Bogdan Krtolica Šavnik, škola

 

Projektni zadaci su takođe dio nastavnog procesa.

 

Na času engleskog jezika učenici VI razreda škole Bogdan Krtolica iz Šavnika radili su na projektu Treasure Map gdje su pokazali svoj radoznao duh, razvijali kreativno i kritičko mišljenje i vještinu pisanja na stranom jeziku.

 

 

loading…