''Korak ka održivom gazdovanju vodama"

Projekat ”Korak ka održivom gazdovanju vodama” Društvo mladih ekologa nastavilo je kampanjom sa građanima i organizovanjem fokus grupe.

“Popularnost naših društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter) iskoristili smo za promovisanje održivog upravljanja rijekama i jezerima, sa osvrtom na opštinu Nikšić koja je posebno bogata vodama. U tom smislu, mnogo je predloga u smjeru poboljšanja opšteg stanja, naročito rijeka koje u Nikšičkom polju trpe kocentrisane i rasute izvore zagađenja”, kazali su nam iz Društva mladih ekologa Nikšić.
Posebno su zagađene Bistrica i Gračanica kada su u pitanju otpadne vode i čvrsti otpad. Zeta u svom gornjem toku trpi značajna zagađenja koja potiču iz poljoprivredne aktivnosti.
“Smatrali smo da je kontakt sa građanima preko društvenih mreža efikasan način da se utiče na podizanje nivoa svijesti o problemima sa kojima se suočavaju ovi resursi. U uslovima pandemije i mjera koje su na snazi, društvene mreže smo iskoristili kao zamjenu za ”živu riječ” i razgovor na ovu temu. Građanima smo predstavili korake koje treba preduzeti kako bi se neki problemi riješili i stanje popravilo. Među njima su izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskim postrojenjima, kontrola eksploatacije pijeska i šljunka iz korita, čuvanje šuma duž obala, odgovorna poljoprivredna proizvodnja uz rijeke, sprečavanje nastanka deponija i smetlišta usljed razvijanja svijesti, monitoring i kontrola, građanski aktivizam, unapređena zakonska regulativa, štednja vode pametnim tehnologijama i uređenje voda zbog racionalnog korišćenja i zaštite od štetnog dejstva”, kazali su oni.
Fokus grupa okupila je predstavnike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i predstavnike mjesnih zajednica Tović, Vidrovan i Uzdomir kroz koje protiče rijeka Zeta.
“Naši sagovornici predstavili su niz primjera zagađenja, njegovih uzroka i potencijalnih rješenja. Zaključili smo da mnogo toga može da se uradi i bez velikih materijalnih ulaganja. Prije svega, mještani moraju da čuvaju svoju rijeku, svjesni njene važnosti i značaja.
Tokom sastanka dogovorena je dalja saradnja u pogledu traženja ciljne grupe poljoprivrednika kojima će u narednom periodu biti podijeljene kante za odlaganje otpada. Kante će dobiti poljoprivredni proizvođači čija su imanja uz samu rijeku. Planiramo da podijelimo 60 kanta”, ističu iz DMEN-a.
Projekat ”Korak ka boljem stanju voda” finanasira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata odnosno programa nevladinih organizacija.