Pilot projekat “Aktiviranje žena”, kojim je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena koje su tokom pandemije COVID 19 izgubile posao, prezentovan je u Nikšiću 25.10.2021.

“Projekat realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada a njegovo sprovođenje je podržao je Globalni fond za održivi razvoj UN. Projekat će se realizovati uz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od šest i 12 mjeseci. Realizacija ovog Projekta je dio zajedničke akcije UN-a pod nazivom “ACTIVATE youth”. Cilj projekta “Aktiviranje žena” je uključivanje mladih žena na tržište rada kroz bolje programe i usluge aktivacije”, saopštila je Ines Pajović, nacionalni projektni kordinator Međunarodne organizacije rada.

Ona je dodala da će projekat biti pilotiran u Nikšiću i Beranama sa ciljem da se aktivira još 30 žena.

“Pilot projekat ima dvije ciljne grupe: žene sa djecom predškolskog uzrasta koje su prethodno bile zaposlene i koje su izgubile posao od sredine marta 2020. godine zbog krize COVID-19 kao i žene sa djecom u predškolskom uzrastu koje su voljne da rade, ali su neaktivne jer nemaju pristup uslugama brige o djeci (nedostatak javnih ustanova, ili nedostatak resursa za plaćanje privatnih usluga čuvanja djece)”, kazala je Pajović.

Pri dizajniranju programa, osim o nezaposlenim ženama, Zavod je vodio računa i o poslodavcima.

“Poslodavci, uz finansijsku podršku Zavoda, na ovaj način mogu obučiti i obezbijediti kvalitetne radnike. Upravo je zato ovo dobar način da poslodavci, koji zaista imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika, do njih i dođu uz finansijsku i logističku podršku Zavoda”, kazala je predstavnica Zavoda za zapošljavanje Sanja Rabrenović.

Poslodavci će realizovati programe obuke za određena zanimanja, saglasno planovima obuke koje će pripremiti u saradnji sa Zavodom, u trajanju od tri ili šest mjeseci, zavisno od potreba nezaposlenih žena. Ona je objasnila da će Zavod, za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, poslodavcu isplatiti sredstva u iznosu od 255 Eura po učesnici obuke, na mjesečnom nivou.

“Sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad, a nakon podnošenja dokaza, od strane poslodavca, o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice. Raspoloživa sredstva za finansiranje pilot projekta iznose 38 hiljada dolara”, istakla je Rabrenović.

Obaveza poslodavca je da sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Sa druge strane, sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, poslodavci imaju obavezu da zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje nakon 15. marta 2020. godine, zato što su: izgubile posao nakon navedenog datuma, i/ili prijavljene na evidenciju nezaposlenih lica poslije tog datuma. Na evidenciji Biroa rada Nikšić trenutno je 270 žena koje ispunjavaju neophodne kriterijume prihvatljivosti iz Poziva.

“Naši savjetnici za evidenciju i posredovanje kontaktiraju žene iz pripadajuće kategorije i kroz razgovor sa njima dobijaju informacije za koja zanimanja bi bile zainteresovane da se obuče. Interesantno je istaći da imamo jedan broj visokoobrazovanih žena koje su zainteresovane da se uključe u obuku za rad na poslovima i nižeg stepena obrazovanja od onog za koji su formalno kvalifikovane (npr. kozmetičar, recepcioner, administrativni tehničar…). To su najčešće žene sa zanimanjima koja su na evidenciji suficitarna i sa kojima se teško dolazi do zaposlenja. Uporedo sa ovim aktivnostima radili smo i na animiranju poslodavaca. Kontaktirali smo više od 50 poslodavaca koji ispunjavaju kriterijume iz javnog poziva, od kojih su neki i danas sa nama”, saopštila je predstavnica Biroa rada Nikšić Nataša Radulović pozivajući još jednom poslodavce da pruže šansu mladim ženama, koje će obučiti u skladu sa svojim potrebama i standardima, a da istovremeno dobiju dobrog radnika koji će pomoći da se njihov biznis i dalje razvija.

Javni poziv za iskazivanje interesovanja poslodavaca, iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Nikšić, za realizaciju obuke na radnom mjestu je otvoren do 29. oktobra do 15 časova. Kako je najavljeno, u sljedećoj fazi Pilot projekta “Aktivacija žena”, biće objavljen Javni poziv za opštine Bar i Tivat.